Een halve eeuw

Ruim een halve eeuw kennen we elkaar.  'k Denk dat m'n eerste kennismaking met haar was toen ik nog thuis woonde, en zij en haar man logeerden bij de boer waar Co een stukje van z'n jeugd doorbracht en waar Arnold later, in z'n jonge jaren, 'vakantiegeld' kwam verdienen, om er schoolboeken van te kopen. (lees meer)

---{}---

Derde Zondag in de Veertigdagentijd

Zondag Oculi.
Weer is Psalm 25, de Psalm voor deze zondag.
Nu de verzen 15 en 16, naar het thema/de naam van deze zondag: ogen, zien.
"Ik houd mijn oog gericht op de Heer, hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig."
Een tekst die je ook terug vindt in Gezang 17 en Psalm 121.

De nadruk ligt deze zondag op de keuze tussen goed of kwaad, boos of heilzaam, God of de verstoorder.
Dat houdt verbandt met: hoe men de catechisanten in de vroege christenheid in deze weken voorhield de ware weg te kiezen.
Zij zouden immers op Pasen hun geloof belijden.

 
(lees meer)

---{}---

Tweede zondag 40-dagentijd

Zondag Reminiscere

Gedenk uw barmhartigheid Heer, een vers uit dezelfde psalm die ook de Adventstijd inzet, Psalm 25:6.
Die Psalm omspant beide voorbereidingstijden, Advent en de Veertigdagentijd.

Gods wegen zijn ons immers allerminst vanzelf bekend: zelfs aan Zijn Messias moesten ze geopenbaard worden.

Daarom kent deze zondag al vanouds twee grote thematieken: de verheerlijking op de berg en het geloof van de Kanaänese vrouw die zo ongelooflijk vasthoudend bedelt om de kruimeltjes van de tafel. Haar geloof, haar vertrouwen werd niet beschaamd, zoals ook Psalm 25 al zong.

(lees meer)

---{}---

Dagje uit

Voor 'de verandering' gingen we vandaag weer eens een dagje uit. (lees meer)

---{}---

Luid klokje

Zelf kom ik er niet toe, als ik op Noorderhaven ben. Maar gelukkig is Arnold er ook nog... (lees meer)

---{}---

Ruilen

Ze zeggen dat ruilen huilen is... Tenminste, dat zegt het spreekwoord. (lees meer)

---{}---

Verrassing 2

Nu ik 'gewoon' niet dagelijks even in de tuin kom, blijft de tuin me verrassen. (lees meer)

---{}---

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Zondag Invocabit

Invocabit betekent: Roept Hij mij aan. Naar de woorden van de Introïtus van deze zondag:

Psalm 91:
15 Roep je mij aan, ik geef antwoord,
in de nood zal ik bij je zijn,
je bevrijden en met roem overladen,
16 je overvloed geven van dagen.
Ik zal je redding zijn.’

(lees meer)

---{}---

Verrassing

Doordat ik de voorbije week nauwelijks buiten was geweest, omdat m'n rug niet mee wil, had ik ze nog niet gezien. (lees meer)

---{}---

Aswoensdag

 Even dacht ik vanmiddag met een beetje weemoed aan de keren dat we in de Vredeskerk op deze avond naar de viering gingen. Dat had ik nu ook wel gewild. (lees meer)

---{}---

Oud 2

Van de buurman kregen we een CD met daarop ruim 3000 foto's van vroeger... (lees meer)

---{}---

Afscheid

 Vanmiddag namen we in de dienst afscheid van één van onze gastpredikanten, ds. Jan Glazema van Texel. Een jonge en enthousiaste dominee, met hart voor de mensen. (lees meer)

---{}---

Oud

We hebben het er met enige regelmaat over... M'n vrienden, vriendinnen en ik. Dat onze grootouders altijd oud waren, zolang als we ze kenden... (lees meer)

---{}---

Burgerlijkestand

Op 1 maart j.l. was het precies 200 jaar geleden dat de Burgerlijkestand in ons land werd ingevoerd. Vanaf die datum werd iedereen die geboren werd, trouwen ging of overleed ingeschreven op het Stadhuis of Gemeentehuis en ontstonden de eerste geboorteakten, trouwakten en overlijdensakten. (lees meer)

---{}---

Errug

't Is errug. De mensen zijn hier net als in Volendam, Zandvoort en nog veel meer plaatsen, gewoon overgelopen naar die geblondeerde vent... Brrr (lees meer)

---{}---

Machteloos

Machteloos, zo voelt het, als ik kijk naar de prognose voor Noord-Holland, waar volgens Maurice de Hond de PVV de tweede partij zal worden in de staten, met 9 zetels. (lees meer)

---{}---