Ondeelbaar

De Prediker zei het al! Wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.

Heel vaag herinner ik me dat ze, toen ik nog een kleuter was, wel eens bij ons thuis was geweest. Maar echt ter sprake kwam ze thuis nooit. Ook niet als haar moeder, die weduwe was, bij ons logeerde. Wat regelmatig voorkwam.

(lees meer)

---{}---