Zondag Laetare

De 4e zondag in de Veertigdagentijd.

 
 
Naar Jesaja 66:10-11
 10 Laat allen die Jeruzalem liefhebben
zich met haar verheugen en juichen om haar,
laat allen die om haar treuren
nu samen met haar jubelen.
11 Aan haar vertroostende moederborst
zullen jullie drinken en verzadigd worden,
haar rijke, volle borsten 

Drie paarse en één roze kaars branden er nu. Nog twee paarse te gaan. Nadenk- en aftel-kaarsen noemt Jan ze, en we tellen af: 6, 5, 4, 3, om het duidelijk te maken aan onze kerkgangers dat we op weg zijn naar Pasen. Nadenken over de verdrietige verhalen die ook in de bijbel staan, en aftellen naar Pasen toe. Maar vandaag is de kaars dus roze. Er schijnt al een beetje Licht van Pasen door in deze kaars. En daarbij past een verdrietig verhaal met een lichtpuntje. Zo gaan we verder op onze reis langs de weg van verlangen...

1. In het begin klinken woorden van leven,
bloemen van hoop bloeien in de woestijn.
Want onze Heer heeft het kwade verdreven,
Toen hij koos om een mens te zijn.
Refrein.

2. Licht uit de hemel! Een stralende morgen
opent voor mensen een vergezicht.
Zo kun je gaan in vrede geborgen,
dromend een droom van aanstekelijk licht.
 Refrein.  

3. Ga niet gebogen! Durf rechtop te leven!
Wees niet zo vruchteloos vreselijk dom.
Gooi al je kwaad in het vuur van vergeving.
Dan draag je vruchten, keer je maar om.
Refrein.

4. Blijf niet te lang in het land van verloren.
Denk toch goed na en word wie je bent.
Want uit Gods liefde wordt ieder geboren.
Hij is de vader, een God die ons kent. 

Refrein:

We gaan op reis lang de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
We gaan op weg langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

 


Naam:  
Persoonlijke info onthouden?

Email:
URL:
Reactie:Emoticons / Textile

Tsjongejonge... die duivelse spammers weten van geen ophouden. Deze reactiemogelijkheid is alleen bedoeld voor mensen die het beste met elkaar voor hebben. Daarom, beloof je dat je je als een engeltje zult gedragen?
Vul hieronder in: (het enige toegestane antwoord is: ja)


  ( Register your username / Log in )

Kattenbel: Ja, stuur mij email als iemand anders reageert.  

Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.