Stille week

 

Palmzondag
Het lastdier van de vrede draagt mijn Heer,
Gods knecht ten voeten uit rijdt bij ons binnen.
Zal nu de aangename tijd beginnen
en neemt voorgoed de vijandschap een keer?

Stille week
De eigenmacht van mensen is nog groot,
Het lijfsbehoud verblindt ons aller ogen.
Dat hier Gods weg gegaan wordt blijft verborgen.
Vindt zo gehoorzaamheid aan Hem de dood?

Door deze dagen heen voert ons de weg
Van Hem, die toont hoe vrede bloeit uit lijden.
Waar rondom Hem verraad en leugen strijden
wordt Hij ons als de waarheid aangezegd.


Witte Donderdag
Hoe leren wij ontvangen uit zijn hand
Wanneer wij tastend nemen om te delen
en eten van het brood, dat ons kan helen,
de beker drinken, vol tot aan de rand.


Te kostbaar in Gods ogen is zijn bloed.
Hij zocht zijn heil in dit gebroken leven.

Wij mochten hoopvol ons op weg begeven
totdat Hij komt als koning. Wees gegroet.


Goede Vrijdag
Gestorven is er nu aan alle macht
en aan de pijn, die steeds blijft meegedragen.
Waar wij elkaar mee blijven overvragen
is door Hem afgebroken en volbracht.


Stille Zaterdag
In ademloze stilte stokt de tijd
De zon verbergt zich, wachtend op een teken.
Zal Hij de koude kerkers openbreken,
De dood beroven van zijn liefste buit?


Paasnacht
Ons dwalen in de dood is nu gestuit!
Nog zoeken wij er zonder goed te weten
hoe wij de levenswoorden zijn vergeten
waarmee God de verlorenheid ontsluit.

God blaast zijn Geest door onze doodsvallei
En roept: Jij mensenkind, sta op je voeten!
De eerste uit de doden komt ons groeten.
De Schriften zijn vervuld, de weg is vrij.

 

Herboren nu, als kind’ren van het licht
Zijn wij begraven en verrezen.
Gods trouw is eens en altijd af te lezen
Aan Hem die hier de nieuwe schepping sticht.

 

Gedicht: Sytze de Vries, Uit: Tegen het donker

Tekeningen: Kees de Kort


Naam:  
Persoonlijke info onthouden?

Email:
URL:
Reactie:Emoticons / Textile

Tsjongejonge... die duivelse spammers weten van geen ophouden. Deze reactiemogelijkheid is alleen bedoeld voor mensen die het beste met elkaar voor hebben. Daarom, beloof je dat je je als een engeltje zult gedragen?
Vul hieronder in: (het enige toegestane antwoord is: ja)


  ( Register your username / Log in )

Kattenbel: Ja, stuur mij email als iemand anders reageert.  

Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.