Vijftiende keer

Als we morgen gaan stemmen zal het voor ons de vijftiende keer zijn...

En dan bedoel ik natuurlijk dat we voor de vijftiende keer gaan stemmen voor de Tweede Kamer. Al die andere keren dat we gingen stemmen, voor de Provinciale Staten, de Gemeenteraad, de Europese Verkiezingen of voor de bestuurders van het Waterschap tel ik maar even niet mee... Omdat dat me teveel gepuzzel is.

In het jaar dat wij trouwden, 1965, werd de kiesgerechtigde leeftijd verlaagd van 24 jaar naar 21 jaar. Tot 1970 hadden we opkomstplicht, wat iets anders is dan stemplicht. Want omdat stemmen geheim is kon natuurlijk niemand achterhalen of je in het stemhokje wel of niet op iemand had gestemd... Als je maar kwam opdagen. En kwam je niet, dan riskeerde je een boete... 

Door het verlagen van die kiesgerechtigde leeftijd, die in 1971 opnieuw verlaagd werd en toen naar 18 jaar, mochten we toen dus in 1967 voor het eerst stemmen, en we gingen gewoon omdat dat zo hoorde en je dus moest opkomen. En bovendien was stemmen in die tijd helemaal niet moeilijk of ingewikkeld, want als je christen was stemde je gewoon op een christelijke partij... En dat waren in die tijd de Anti Revolutionaire Partij, de Katholieke Volkspartij (waar je als protestant gewoon niet op stemde), de Staatkundig Gerereformeerde Partij, de Christelijk Historische Unie of het Gereformeerd Politiek Verbond... En al die partijen hadden hun eigen bloedgroepen en/of zuilen... Dus gereformeerden stemden op de A.R, hervormden op de C.H.U, Rooms Katholieken op de K.V.P en gereformeerde bonders stemden op de S.G.P., en een enkele 'verdwaalde' christen stemde, net als de onkerkelijken op de PvdA...   Nog weer later kwam daar de Evangelische Volks Partij bij en nog weer later de Reformatorisch Politieke Federatie, maar toen waren de A.R, de K.V.P. en de CHU samengegaan in het CDA... 

Dat lijkt misschien ingewikkeld, maar dat was het niet, want de dingen waren in die tijd duidelijk, doordat je kerkelijke achtergrond grotendeels je stem bepaalde!!

Dat je wel eens anders stemde dan er van je werd verwacht, daar kraaide geen haan naar, gewoon omdat het 'not done' was om te vertellen op wie je had gestemd...,  en er gewoon van je verwacht werd dat je je christenplicht deed! En zelf hield je er ook wijselijk je mond over, want voor je het wist waren 'ze' tegen je... Dus vertelde ik het niet eens aan m'n eigen vent op wie ik ging stemmen of gestemd had, want veel meer dan ik deed hij het zoals het hoorde, terwijl in mijn genen het S.D.A.P-bloed van m'n opa stroomde en zelfs wel iets van het C.P-bloed van pake...

Maar nu, nu we morgen voor de vijftiende keer zullen gaan stemmen, nu weet ik het niet! Nog nooit was stemmen zo moeilijk! Want bijna allemaal hebben ze wel iets waar ik vóór ben..., en waar ik faliekant tegen ben! Al zijn er ook  partijen waar ik gewoon nooit van m'n leven op zou willen stemmen... Maar om te kiezen uit die partijen die overblijven... Pffff!

Dus zou ik willen dat ik m'n stem zou kunnen verdelen, zoals ik al maanden invul bij een enquête, waarin steevast de eerste vraag begint met: stel: u mag vijf of tien stemmen verdelen over meerdere partijen... Kijk, dat is niet moeilijk! Dat kan ik zó invullen... Maar ja, morgen gaat het om die ene stem!

En hoe ik ook m'n best doe om eruit te komen, ik ben en blijf, tot nu toe, een zwevende kiezer! Maar wel een kiezer die één ding zeker weet: Als burger van het Koninkrijk stem je niet alleen voor je eigen portemonnee! Nee! Als burger van Koninkrijk kies je ook, en misschien wel vooral, voor mensenrechten, ontwikkelingshulp, eerlijke delen en de meest zwakken in de samenleving! Zoals opa en pake deden!

Of zoals Henk Jongerius dichtte naar aanleiding van Psalm 48

Wie leven van genade
en van bewogenheid
gaan nimmer meer te rade
bij loze ijdelheid.

Zij maken zich niet weerbaar
voor wie kleineert en krenkt,
zijn vrij en onaantastbaar:
geen die hen kwaad toebrengt.

Wie leven van genade
zijn zelf bewogenheid:
komen elkander nader,
aandachtig, toegewijd.

Zij zullen zich niet buigen
voor machten vol geweld,
maar metterdaad getuigen
van U die mensen telt.

Dus dat wordt nog even hard ploeteren vandaag op al die verkiezingsprogramma's waarin de meest mooie dingen gezegd worden, en vooral kijken waar en bij wie mensen en volken, over ter wereld, er toe doen!


Naam:  
Persoonlijke info onthouden?

Email:
URL:
Reactie:Emoticons / Textile

Tsjongejonge... die duivelse spammers weten van geen ophouden. Deze reactiemogelijkheid is alleen bedoeld voor mensen die het beste met elkaar voor hebben. Daarom, beloof je dat je je als een engeltje zult gedragen?
Vul hieronder in: (het enige toegestane antwoord is: ja)


  ( Register your username / Log in )

Kattenbel: Ja, stuur mij email als iemand anders reageert.  

Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.