De drang naar vernieuwing

In het ND van vandaag staat een zeer lezenswaardig artikel
over de drang naar vernieuwing binnen de kerken.

Zelf denk ik dat het vooral de houding is van: wij zijn er al,
wij staan op een hoger niveau en jij staat lager dan wij,
die voor veel weerstand zorgt.

Het is daarom ook dat ik, met veel zorg, deze drang, die soms lijkt op dwang,
naar vernieuwing volg.
Ook omdat de mensen die gewoon gereformeerd willen blijven ondersneeuwen
in al het charismatische geweld.

Pelle schreef op 03 Mei '06 - 14:31 ;

Bij ons in de kerk is dit momenteel ook iets waar we mee bezig zijn. Afgelopen jaar zijn er diverse gemeentevergaderingen geweest waarin we met elkaar over vernieuwing hebben nagedacht.

De meeste weerstand die ik proef, is vaak geheel gebaseerd op angst en is daarom slecht onderbouwd en erg oppervlakkig. Veel mensen zitten zo vast in het gereformeerde keurslijf, dat ze bang zijn voor alles wat nieuw of anders is.
Men is bang voor een hellend vlak, en daarom laat men de dingen liever zoals ze zijn. Op het moment dat onze kerkenraad uitspreekt de intentie te hebben om meer variatie in de begeleiding van liederen aan te gaan brengen (lees: band/combo met enkele zangers en zangeressen), dan is dat het begin van het einde. Dan wordt je namelijk een kerk naar Amerikaans voorbeeld, mega groot en lekker verpakt, zonder inhoud.

Dat is iets wat mij voornamelijk stoort in dit soort discussies. Ik ben het er volledig mee eens dat je niet moet gaan vernieuwen om te willen vernieuwen. Niet vernieuwen omdat andere kerken dat ook doen.

Er moet reden tot vernieuwing zijn. En wat mij betreft kunnen dat er twee zijn: In eerste instantie als je in de bijbel over dingen leest die in je huidige gemeente geen plaats hebben. Op het moment dat ik in 1 Kor 14 lees dat Paulus zegt dat we naar de gaven van de Geest moeten streven, en dan vooral naar die van profetie, dan vraag ik me af: Waarom wordt dat over het hoofd gezien in de gereformeerde traditie? Idem voor bijvoorbeeld ziekenzalving.
Op het moment dat je zoiets onderkent, dan kun je niet om vernieuwing heen. Dan zul je je hier mee bezig moeten gaan houden, en ik kan dan heel erg de kriebels krijgen van mensen die liever gereformeerd dan bijbels zijn.

Een mijns inziens tweede legitieme reden om te vernieuwen is als je constateert dat huidige vormen niet meer tot de verbeelding spreken, of gewoon niet meer werken.
Op het moment dat de jeugd de kerk uit loopt omdat ze op geen enkele manier worden aangesproken over hoe het evangelie gebracht wordt, dan zit er iets goed fout. Triest eigenlijk dat jeugdkerken aan dit feit hun bestaansrecht ontlenen.

Vernieuwing in kerk is goed, mits het bijbels te onderbouwen is. En als dat het geval is, dan moet je niet dwars gaan liggen ‘omdat het altijd zo geweest is’ en meer van dergelijke redenen. Verandering van spijs doet eten.

Pelle (link)  · reageer op Pelle  · lees reactie van Ettje/Engeltje

Ettje/Engeltje schreef op 03 Mei '06 - 15:22 ;

In reactie op Pelle; Voor een deel heb je gelijk… veranderen om het veranderen is uit den boze. Alleen, het argument dat de jeugd anders de kerk uitloopt vind ik persoonlijk een slecht argument. Ik geloof daar namelijk niet in. Waarom zijn wij toen we jong waren dan niet de kerk uitgelopen? En waarom de daarop volgende generatie jeugd niet, die nu zo rond de veertig is…? O ja, daar zitten wel veel kerkverlaters bij, maar dat heeft, denk ik, weinig met de tradities en manier van kerkzijn te maken…
Vanwege de tale kanaäns? Ik geloof er, eerlijk gezegd geen sylabe van. Waarom zou je de jeugd wel msn-taal en computertaal of turbotaal kunnen leren, en geen bijbelse taal?
En zeker nu, nu de nieuwe vertaling er is kan geen enkele jongere meer zeggen: dat de taal te moeilijk is. Maar ook daarvoor waren er al plenty modernere vertaling: zoals Groot Nieuws en het Boek…

Voor mij spelen totaal andere reden mee.
En één van die dingen die meespelen is: het verdwijnen van gezond gezag, zowel bij ouders als predikanten… En het verdwijnen van predikanten bij wie het in de preek werkelijk ergens over gaat! Daar is een groot gebrek aan.

Vorige week vond ik een preek terug die ik meende kwijt te zijn. Een preek van zeker 40 jaar geleden. En natuurlijk was het taalgebruik van toen totaal anders dan nu. Maar daar doorheen kijkend, onverviel ons allebei het gevoel: wow! Het vuur van De Geest spatte in het rond… En aan alles was te merken dat de predikant op z’n preek gestudeerd had, en wist waar hij het over had.

En nee, zo’n preek geeft geen feel-good gevoel. Want het dwingt je om na te denken en rammelt je doorelkaar.
Want ook dat feel-good gevoel is één van de redenen waarom velen menen de kerkdiensten te moeten veranderen. Het moet lekker voelen. Want na een week hard werken heeft niemand meer zin in moeilijk gedoe op zondag, en snakt iedereen naar een aai over de bol. En wee de predikant die dat niet doet.

En ziekenzalving, om nog even op één ding dat je noemt in te gaan, daar is niks mis mee. Integendeel! Tenzij het iets op zichzelfstaands wordt, en tot iets verhevens wordt. En tenzij men daar meer van verwacht dan men er van verwachten mag.

Want ik zou, eerlijk gezegd, niet graag alle mensen in de kost hebben die op het resultaat ervan te pletter zijn gelopen. Door aangeboden verwachtingen of eigen te hoge verwachtingen.

En ‘t meest verbazingwekkende vind ik nog steeds dat al die kerkvernieuwers totaal voorbij lopen aan de klassieke liturgie die boordevol is van symbolen om het geloof te versterken, en zin en betekenis geeft aan élk onderdeel van de dienst.
En dan bedoel ik dus niet de orde van dienst! :-)

Trouwens, waar velen zich op blind staren zijn: de kerken die uit hun voegen barsten door groei. Zoals hier in Drachten o.l.v. Bottenbley en zoals in Houten.
Naar de kerk in Drachten is pas onderzoek gedaan. En daaruit bleek dat meer dan 80% van de nieuwe aanwas uit andere kerken, zelfs uit andere baptistenkerken, komt… Ik denk dan als ik dat lees: als de Geest daar werkelijk zo hevig waait waarom barst het daar dan niet van nieuwe gelovigen?
Hier kun je er meer over lezen: http://www.frieschdagblad.nl/artikel.asp..
en hier: http://www.frieschdagblad.nl/artikel.asp..

Ettje/Engeltje (email) (link)  · reageer op Ettje/Engeltje  · lees reactie van Pelle

Pelle schreef op 03 Mei '06 - 16:37 ;

In reactie op Ettje/Engeltje; Je gelooft niet in jeugd die de kerk uitloopt op het moment dat de vormen niet meer van deze tijd zijn? Toch is het zo…

De aantrekkingskracht van ‘de wereld’ op jonge mensen is groter dan ooit. Vooral via TV en internet, maar ook op school, in winkelcentra etc wordt er op allerlei manieren aan jongeren getrokken.
Er moet veel uit te kast getrokken worden om de aandacht van de hedendaagse tiener te kunnen trekken. En bestaande kerken springen daar mijns inziens (nog) te slecht op in.

Wat is er mis met modernere begeleiding dan een orgel? Wat is er mis met het inzetten van drama / theater? Wat is er mis met het gebruik van multimedia-apparatuur? Zolang het evangelie ermee gebracht wordt juich ik het allemaal toe.

Juist in jeugdkerken vinden jongeren het evangelie op een manier die aansluit bij hun belevingswereld. Ik zie het gewoon gebeuren (ben jeugdleider van 12-16 jarigen, maar ook betrokken bij Jeugdkerk Free Entrance, dus ik kan wel een beetje uit ervaring spreken ;). Het is van het grootste belang dat je kerk een plek is waar jongeren zich thuisvoelen. Want voelen ze zich niet thuis, dan ben je ze kwijt. En als je mazzel hebt, dan bezoeken ze af en toe nog eens een jeugdkerk of een praiseconcert. Maar meestal niet.

Ik zeg niet dat elke kerkdienst een multimedia spektakel moet worden, maar wel dat de vorm van je dienst iets is om ernstig rekening mee te houden. Want zo werkt het nu eenmaal. In vrijwel alle keuzes die jongeren maken speelt vorm een ontzettend belangrijke rol. Loop ik hier niet mee voor lul? Kan ik me hiermee profileren? Hoor ik er zo nog wel bij? etc…

En wat betreft ziekenzalving: daar is helemaal niks mis mee inderdaad. Maar ik vraag me dan wel af waarom ik daar pas afgelopen zondag voor het eerst een concrete preek over heb gehoord. :)
Puur om even aan te geven dat de gereformeerde traditie nog een hoop mist. Dat dat toevallig vaak punten zijn die bij meer evangelische of charismatische kerken wel gewoon zijn, daar kan ik verder ook niks aan doen. ;)

Pelle (link)  · reageer op Pelle  · lees reactie van Ettje/Engeltje

Ettje/Engeltje schreef op 03 Mei '06 - 21:27 ;

In reactie op Pelle; O ja, er zullen kinderen zijn die daarom de kerk uit lopen…
‘k Heb zelf vier kleinkinderen in die leeftijd, en hoor en zie genoeg om te weten wat er allemaal op ze afkomt.
De vraag is dan alleen: zeg je daar rigoureus ‘nee’ tegen, als ouders en opvoeders, indachtig de woorden van Jezus: maar Gij/jullie geheel anders, of bied je ze een look-a-like, in de hoop ze daarmee vast te kunnen houden.
Ik heb nooit gesnapt waarom je als ouders, als je je doopbeloften serieus neemt, niet van tijd tot tijd gewoon ‘nee’ tegen je kinderen kunt zeggen. Nee! Wij doen dat niet, wij doen daar niet aan mee.
En ik begrijp de ouders écht niet die hun kinderen op ‘t internet maar hun gang laten gaan, of die ze naar TMF, en weet ik veel wat voor rotzooi nog meer, laten kijken.
Waarom die totaal andere belevingswereld stimuleren, door iets dat er op lijkt?
En geloof me of niet, ook in onze tijd waren er de verleidingen van de wereld. en ook in onze moest je erbij horen…
Net als in de tijd dat onze kinderen die leeftijd hadden.
En toch hebben wij ‘nee’ gezegd, toen het meer en meer gewoon werd dat ook kinderen van gelovige ouders naar de disco en naar de kroeg gingen. En we hebben gewoon de regel gesteld: zolang je hier woont gelden hier in huis onze regels, en één van die regels was, bijvoorbeeld: om twaalf uur thuis zijn, waar bij hoge uitzondering van werd afgeweken, maar zeker niet voor disco of kroeg bezoek. En op hun: waarom? hebben we gewoon gezegd: omdat wij beloofd hebben bij je doop dat we je een gelovige opvoeding zouden geven, en daarbij hoort naar onze mening geen disco en kroeg bezoek. En erbij horen is ook niet nodig, want dat hoort gewoon niet bij het christen zijn, omdat christenen nu eenmaal geheel anders zijn.

Natuurlijk hebben ze daar wel tegen gesputterd, en zullen ze ons wel eens verwenst hebben, en natuurlijk zijn ze wel eens naar de kroeg geweest, al dachten ze dat wij dat niet wisten… :-)
En misschien verwensen ze ons er diep in hun hart nog wel eens om, het zij zo.
Voor ons telt dat het voor ons toen en nu goed voelde.

En dat jij nu pas voor het eerst een concrete preek hoort over ziekenzalving… ja. dat is triest. Maar ‘k kan je verzekeren dat je, als je zo oud bent als ik nu, ook nog wel eens zult zeggen: dát hoor ik nu pas voor het eerst!

En weet je wat ik nou zo bijzonder vindt? Dat juist de evangelischen en de charismatischen, kijk maar eens rond in het wereldje van baptisten en pinkstergemeenten, meer en meer ‘ho’ gaan roepen betreffende de bijzondere gaven en geestesgaven, en meer en meer tot de overtuigingen komen dat ze een heel stuk van de woordbediening, zoals de gereformeerden die kennen, hebben laten liggen. Zij zijn op hun beurt stikjaloers op de bijbelkennis die er bij de oudere gereformeerden is. Iets dat bij hen totaal ontbreekt, omdat ze jarenlang hoofdzakelijk met losse teksten gewerkt hebben.
En eerlijk gezegd vrees ik dat gaandeweg dat gebrek aan kennis ook de jongeren in de gereformeerde kerken gaat opbreken.
Ik neem wel eens een kijkje bij de verschillenden christelijke jongeren forums… En soms stokt me de adem in de keel als je leest hoe weinig kennis er is, en hoe ze er maar gewoon wat losse teksten en kreten uitbalken, eigenlijk zonder te weten in welke context zo’n tekst of kreet staat.

Daar maak ík me zorgen over!

Ettje/Engeltje (email) (link)  · reageer op Ettje/Engeltje


Naam:  
Persoonlijke info onthouden?

Email:
URL:
Reactie:Emoticons / Textile

Tsjongejonge... die duivelse spammers weten van geen ophouden. Deze reactiemogelijkheid is alleen bedoeld voor mensen die het beste met elkaar voor hebben. Daarom, beloof je dat je je als een engeltje zult gedragen?
Vul hieronder in: (het enige toegestane antwoord is: ja)


  ( Register your username / Log in )

Kattenbel: Ja, stuur mij email als iemand anders reageert.  

Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.