Graspieper (II)

30 Jun '05 - 19:30 by


Soms hoef je maar een metertje verder te rijden voor een beeldvullende close-up.

Graspieper

29 Jun '05 - 18:05 by


zie ook deze foto.

Scholekster

28 Jun '05 - 20:24 by

Lepelaars

27 Jun '05 - 15:58 by
.... in het Easterskar!


(de grote witte naast de Grutto's... ;-))

Lepelaars broeden in moerassige gebieden en op de kwelders van de Waddeneilanden; in dichte rietmoerassen en moeilijk bereikbare bomen en struiken. Hun voedsel zoeken ze in het intergetijdegebied en het agrarisch cultuurlandschap. Het bestaat uit stekelbaarzen, kleine witvis, garnalen en andere kleine waterdieren. Met behulp van de unieke lepelvormige snavel vist de lepelaar op de tast het voedsel in ondiep water op.

Jonge Spreeuw (II)

26 Jun '05 - 17:34 by

Jonge Spreeuw

25 Jun '05 - 21:31 by

Grauwe Gans

23 Jun '05 - 20:25 by

Waakzame Grauwe Gans

22 Jun '05 - 17:22 by

Mag niet.......

21 Jun '05 - 18:26 by

Koebeest

20 Jun '05 - 20:05 by

Herkauwer

19 Jun '05 - 19:34 by

"De Levende Have"

18 Jun '05 - 20:34 by


Wat wij betekenen voor dieren. Wat dieren betekenen voor ons.

Vijfentwintig jaar onderzoek mondt uit in dit standaardwerk over het leven van dieren - bij ons thuis, op de boerderij en in de natuur.

Heeft Koos van Zomeren met De levende have een bestiarium geschreven? Niet in de strikte middeleeuwse betekenis van het woord. Er trekt ook geen stoet verzonnen beesten - draken, griffioenen, eenhoorns en fniksen - aan ons voorbij. Maar net als zijn middeleeuwse vakbroeders brengt Van Zomeren in dit boek nagenoeg de hele beestenboel van de Lage Landen in kaart en evenmin als zij schuwt hij de moraal.

De natuur is wreed, stelt Van Zomeren. 'Maar de vraag is niet hoe de natuur voor dieren zorgt, de vraag is hoe wij voor dieren zorgen (...) nu wij de verantwoordelijkheid zo gretig overnemen.' En hij pleit voor regels - regels die 'in orde' zijn. Van Zomeren schrijft over de hond in zijn mand en de koe in haar wei; over zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en kleiner grut; over dieren in de 'vrije natuur' en de bio-industrie, de dierentuin en het dierenlaboratorium. 'Het schort aan een werkelijk, breedgedragen medeleven met dieren in de bio-industrie, en het schort evenzeer aan een werkelijk, breedgedragen begrip voor de positie van dieren in wat we wild noemen.' De conclusie mag duidelijk zijn: 'Ik ben al met al niet onverdeeld positief over de maatschappelijke context waarin dieren leven.'

Ine Hendriks heeft de verhalen voorzien van prachtige illustraties.

Blauwe Reiger

17 Jun '05 - 21:42 by

Bontbekplevier

16 Jun '05 - 20:48 by

Boerenzwaluw

15 Jun '05 - 21:18 by

Kievit

14 Jun '05 - 18:40 by

Nest van de Zwarte Stern

13 Jun '05 - 18:08 by

Status: sterk bedreigd; 1000-1250 broedparen. Afname 51-75% ten opzichte van jaren zeventig.Maar in De Deelen broeden ze !!

Meer informatie over de Zwarte Stern

Rietzanger

12 Jun '05 - 18:49 by

De Deelen

11 Jun '05 - 18:55 by

Grote Karekiet

10 Jun '05 - 16:50 by


Het is geen goede opname, maar ik ben wel blij dat ik hem heb. De Gr Kareliet is tegenwoordig een zeldzame verschijning, maar dit exemplaar had het Oosterschar uitgezocht als tijdelijk verblijfadres. Een hele eer!
Gr Karekiet zingt....

Grutto

09 Jun '05 - 18:51 by

Prooi-menu

08 Jun '05 - 18:03 by

Braakbal


Schedel (van een Kuifeend?)


Skelet (met drie schedels/snavels)


Muis (nog warm)


Nog een Muisje

Bange Buizerd

07 Jun '05 - 15:16 by


Jonge Havik

06 Jun '05 - 16:31 by
Roofvogels ringen

05 Jun '05 - 14:07 by

De klimmer gaat de boom in.Boven aangekomen stopt hij de pulli's in een zak en laat ze zakken.


De ringer stelt eerste de algemene conditie en geslacht van de vogel vast,en controleert de krop om te kijken of de vogel voldoende voedsel krijgt.


Vervolgens wordt de pulli gewogen


en wordt de lengte van de vleugel opgemeten,


om op basis van die gegevens de leeftijd van de jonge vogel vast te stellen.


Tenslotte wordt de vogel geringd.


Na het maken van een laatste portret mag het jonge beestje zijn nest weer in.Met dank aan Alexander Rozema (klimmer), Sirik Rozema (assistent-klimmer) ,Romke Kleefstra (ringer), Staatsbosbeheer en Werkgroep Roofvogels Nederland.

Buizerd pulli

04 Jun '05 - 17:56 by
 


Vandaag mocht ik mee roofvogelringen. Genoeg foto's geschoten om de komende week te vullen. Nu alvast een voorproefje, later op de avond wellicht meer, en anders morgen.

Reiger

03 Jun '05 - 20:47 by


(PSCS2)

Scholekster

02 Jun '05 - 20:32 by

Waarom......

01 Jun '05 - 17:55 by

ik hier woon....en niet daar....