Kip in de mist

31 Aug '05 - 18:56 by

Dodaars

30 Aug '05 - 19:08 by

Atalanta

29 Aug '05 - 21:18 by

Buizerd in boom

28 Aug '05 - 17:08 by

Buizerd

27 Aug '05 - 16:15 by

Aalscholver

26 Aug '05 - 17:32 by

Boerenzwaluw

25 Aug '05 - 15:02 by

Landende Knobbelzwaan

24 Aug '05 - 20:16 by

Nijlgans

23 Aug '05 - 16:55 by

Fuut met jongen

22 Aug '05 - 16:27 by

Mantelmeeuw en Zilvermeeuw

21 Aug '05 - 17:34 by

Visdief

20 Aug '05 - 17:36 by

Fuut voert jong

19 Aug '05 - 14:02 by

Fuut

18 Aug '05 - 21:43 by

 
...... in de Alde Feanen

Buizerd

17 Aug '05 - 22:26 byNog maar een keer de Buizerd; omdat ie zo mooi bleef zitten. :-)

Blauwe Reiger

16 Aug '05 - 14:36 by

Bruine Kiekendief op jacht

15 Aug '05 - 17:22 by

Boerenzwaluw

14 Aug '05 - 14:38 by

Buizerd in de rui

13 Aug '05 - 14:55 by

Huismus

12 Aug '05 - 20:54 by

Haas

11 Aug '05 - 20:18 by

Leppelbek

10 Aug '05 - 19:48 by

Buizerd

09 Aug '05 - 18:48 by

Zomer in het Easterskar

08 Aug '05 - 18:48 by

:-)

Fochteloėrveen

07 Aug '05 - 20:29 by


"Ongeveer 3000 jaar geleden werd het klimaat in Nederland vochtiger. Hierdoor kwam hoogveengroei op gang. Zo ontstonden er op de grens van Drenthe en Friesland de ‘Smildiger Venen’, een uitgestrekt veengebied. Door afgraving en ontginning verdween ook hier het meeste veen, zoals overal in Nederland. Van het oorspronkelijke areaal hoogveen is er nog maar 2% over, waarvan het meeste is afgetakeld en verdroogd. Het  bezit evenwel nog een kern met levend hoogveen.
Toen de vraag naar brandstof in de 17e eeuw toenam, kwam de grootschalige exploitatie het Fochteloėrveen pas echt op gang. Daarvoor was er alleen van kleinschalige turfwinning sprake. Het huidige Fochteloėrveen ligt op de grens van Friesland en Drenthe en zou daardoor als laatste aan de beurt zijn. Tegen de tijd dat de turfgravers het gebied naderden daalde de vraag naar turf, omdat steenkool zijn intrede had gedaan. Later groeide ook het besef dat een uniek landschap aan het verdwijnen was en dat het voor het nageslacht bewaard diende te worden. In 1938 kocht de Vereniging Natuurmonumenten, samen met It Fryske Gea, de huidige kern van het veengebied, ruim 200 hectare." Bron: Natuurherstel.nl

Witte Kwikstaart heeft het warm

06 Aug '05 - 19:31 by

Lepelaar in vlucht (Rietgors in tegengestelde richting)

05 Aug '05 - 19:22 by

Jong Waterhoentje

04 Aug '05 - 18:47 by

Geiten

02 Aug '05 - 20:11 by

Fitis met vlieg

01 Aug '05 - 19:17 by