De Deelen II

27 Feb '06 - 18:47 by

De Deelen

26 Feb '06 - 21:03 by


In het veenplassengebied De Deelen zijn de sporen van afgraving nog duidelijk zichtbaar. De petgaten worden van elkaar gescheiden door smalle ribben (landstroken waar het veen op te drogen werd gelegd). Op deze ribben groeien nu riet, elzen en wilgen. Binnen de begrenzing van het Belangrijke Vogelgebied vinden we verder enkele hooigraslanden. In het gebied broeden zwarte sterns en bruine kiekendieven. Bron: Vogelbescherming

Grauwe Gans

25 Feb '06 - 17:00 by

Canadese Gans

24 Feb '06 - 18:45 by

Blauwgraslanden nabij Akmarijp

23 Feb '06 - 15:51 by


De 'Blaugerzen bij Akmarijp' zijn vanouds befaamd om de fraaie blauwgraslandvegetatie. Deze zeldzame vegetatie dankt zijn blauwiggroene kleur aan de kenmerkende plantensoorten, zoals blauwe zegge, pijpestrooitje en spaanse ruiter. (Lees meer.......)

Buteo Buteo

22 Feb '06 - 19:40 by

Buizerd

21 Feb '06 - 16:39 by

(Lees meer.......)

Toen kwam er eens een ........

19 Feb '06 - 18:40 by

(Lees meer.......)

Visdiefjes

17 Feb '06 - 20:26 by

Schapen

14 Feb '06 - 19:31 by

Knobbelzwaan

12 Feb '06 - 17:24 by

Winters Oosterschar

10 Feb '06 - 20:16 by

Blauwe Reiger in de kou

08 Feb '06 - 18:21 by

Oosterschar

04 Feb '06 - 20:38 by
't Is al weer een paar weken geleden, maar ik kwam de serie zojuist weer tegen op de harde schijf en wilde er toch iets van laten zien. Het achtergrond verhaal is te lezen op deze site.